კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ონლაინ მაღაზია asbc.ge პატივს სცემს მომხმარებლის უფლებას დაიცვას პერსონალური მონაცემები და უზრუნველყოფს კომპანიის კლიენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას. ამიტომ, ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას, რომ მომხმარებლისგან მიღებული ყველა ინფორმაცია asbc.ge ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის გამოყენებისას გამოყენებული იქნება მკაცრად მისი დანიშნულებისამებრ და საიმედოდ დაცული მესამე მხარის მიერ არაავტორიზებული წვდომისგან.

asbc.ge ონლაინ მაღაზიის მომხმარებლებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი პერსონალური მონაცემები შეინახება და დამუშავდება შემდეგი მიზნებისთვის:

 • კომპანიის საინფორმაციო ბაზის შევსება სტატისტიკური ანგარიშების შედგენისთვის
 • ახალი მომგებიანი შეთავაზებების, ფასდაკლებების, აქციების შესახებ asbc.ge მაღაზიათა ქსელის და ჩვენი კომპანიის მიერ ორგანიზებული სხვა ღონისძიებების ინფორმირება სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებით (ელ.ფოსტა, SMS შეტყობინებები, Push შეტყობინებები და ა.შ.).

პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება

პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება სხვადასხვა სპეციფიური მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიცაა: მომხმარებლის მიერ შევსებული ფორმების შენახვა, ონლაინ გამოკითხვები კომპანიის მონაცემთა ბაზაში, ვებგვერდის ტრაფიკის თვალყურის დევნება პროფესიონალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, საინფორმაციო ბიულეტენების მართვა, კონკრეტული აპლიკაციების გამოყენება და ა.შ.


საიტის ზოგიერთი სფერო საჭიროებს რეგისტრაციას ან გამოწერას, რაც მომხმარებლისგან მოითხოვს გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებას. მოთხოვნილი ინფორმაცია გამოიყენება თქვენი ანგარიშის იდენტიფიცირებისთვის, დასადასტურებლად და დასასრულებლად. ხელმოწერის გაუქმება შეიძლება განხორციელდეს დაუყოვნებლივ, სხვა დამატებითი დადასტურების მოთხოვნის გარეშე.

ყველა მონაცემი გამოიყენება სერვისების ინფორმირებისა და გასაუმჯობესებლად. მიღებული მონაცემების ერთადერთი მფლობელია SYSTEMS BUSINESS CONTROL SRL, რომელიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალურობის უფლების პატივისცემას. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობები ვრცელდება მხოლოდ მომხმარებლის მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებულ მონაცემებზე.ამრიგად, ონლაინ მაღაზია asbc.ge აგროვებს მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მიიღეს მათი ნებაყოფლობითი თანხმობით შემდეგზე:

 • ინვოისის დადასტურება/გაგზავნა/მიწოდება
 • პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც წარმოიქმნება შეკვეთებთან, კონტრაქტებთან, მომსახურებებთან და შეძენილ საქონელთან დაკავშირებით
 • გარკვეულ სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა
 • რეგულარული გაზეთები ან სხვა ინფორმაცია მომავალი ფასდაკლებების, აქციების, ბონუსების შესახებ ელექტრონული ფორმით
 • მომხმარებელთა კავშირი
 • სტატისტიკური მიზნები

ზოგიერთ შემთხვევაში, ონლაინ მაღაზია asbc.ge იყენებს მომხმარებლების IP მისამართებს (ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართს) და ზოგიერთ სხვა მონაცემს, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს პერსონალურ ინფორმაციასთან მათი ნებაყოფლობითი თანხმობის გარეშე. მაგალითად, საიტის მონახულების დრო, ადგილი, საიდანაც მოხდა საიტის წვდომა, ბრაუზერის ვერსია, ოპერაციული სისტემა, გამოიყენება შემდეგი ასპექტების მონიტორინგისთვის:

 • საიტის ადმინისტრირება
 • ანალიზი, მომხმარებლის ინტერესების იდენტიფიცირება
 • მონაცემების გამოყენება დემოგრაფიული სტატისტიკისთვის
 • გაუმჯობესებული საიტის ნავიგაცია
 • მომხმარებლებისთვის ყველაზე აქტუალური, სასარგებლო ინფორმაციის გამოქვეყნება. ონლაინ მაღაზია asbc.ge იღებს ვალდებულებას მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მომხმარებლისგან მიღებული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობისა და დაცვის უზრუნველსაყოფად. დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი ვებსაიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება და შენახვა ხორციელდება კანონის ფარგლებში № 133 от 08-07-2011.


© All Rights Reserved. LLC «ASBC»
Full name of the company: ASBC LLC.
Identification number: 402083311
Legal address: 104 Beliashvili St, Tbilisi, 0159

Actual address: 12 S.Tsintsadze St, Tbilisi 0171